GSGI - Teflon Plugs

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4248 3
LG-4249 4
LG-425 5
LG-4251 6

GSGI - Glass Stopcock

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4252 3
LG-4253 4
LG-454 5
LG-4255 6

GSGI - Screwcock

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4256 3
LG-4257 4
LG-4258 5
LG-4259 6

GSGI - Double Glass Stopcock

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4260 3
LG-4261 4
LG-4262 5

GSGI - Double Teflon Plug

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4263 3
LG-4264 4
LG-4265 5

GSGI - Double Screwcock

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4266 3
LG-4267 4
LG-4268 5

GSGI - Double Teflon Plug

Cat No.  No.  of Ports. Joint

LG-4269 3 24/29
LG-4270 4 24/29
LG-4271 5 24/29

GSGI - Screwcock

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4272 3
LG-4273 4
LG-4274 5

GSGI - Diaphragm

Cat No.  No.  of Ports.

LG-4275 With gauge
LG-4276 Without gauge