GSGI - Double Bore PTFE Screwcock

$0.00

  • Product Code: GSGI - Double Bore PTFE Screwcock
  • Availability: In Stock
Cat No.  Cap. (ml) Sub-Dvn Tol (ml +/-)
LG-4299 1 0.01 0.006
LG-4300 2 0.02 0.01
LG-4301 2 0.01 0.006
LG-4302 5 0.05 0.02
LG-4303 5 0.02 0.01
LG-4304 10 0.1 0.03
LG-4305 10 0.05 0.02
LG-4306 25 0.1 0.05
LG-4307 25 0.05 0.03
LG-4308 50 0.1 0.05
LG-4309 100 0.2 0.1