GSGI - Chromatography Column, Plain

$0.00

  • Product Code: GSGI - Chromatography Column, Plain
  • Availability: In Stock
Cat No.   Bore mm Length
LG-0815 10 150
LG-0816 10 300
LG-0817 18 300
LG-0819 18 450
LG-0820 22 300
LG-0821 22 400
LG-0822 25 300
LG-0823 25 400
LG-0824 25 500
LG-0825 30 300
LG-0826 30 400
LG-0827 30 600
LG-0828 30 900
LG-0829 40 450
LG-0830 40 600
LG-0831 40 900
LG-0832 50 450
LG-0833 50 600
LG-0834 50 900
LG-0835 60 450
LG-0836 60 600